Konferencia “Fajka stratená, fajka nájdená”

Colloquium on historical pipes in Central Europe

Nitra 2016

POSTERS:

 • Mário Bielich: New finds of pipes from castle Lietava (17.-18.th cent.), district Žilina
 • Mário Bielich: New finds of pipes from survey in Slovakia
 • Marián Čurný – Mário Bielich: Clay pipes makers Herman and Max Weiss from Nitra,
 • Marián Čurný – Jozef Kušnír: Fajky zo zbierkového fondu Krajského múzea v Prešove
 • Jozef Ďuriš – Mário Bielich: Nález hlinenej fajky v hrobe na cintoríne z konca 17.-18. stor. v Púchove
 • Filip Glocko: Fajky a ich história v zbierkach Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici
 • Ana Maria Gruia: Early Modern Pipes from Transylvania
 • Katarína Halonová: Využitie drotárskych techník pri opravách fajok a výrobe fajčiarskych potrieb
 • Eszter Kovacz: Zbierka fajok Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch
 • Róbert Malček – Vladimír Mitáš: Keramické fajky z hradu Muráň, okres Revúca
 • Vladimír Mitáš – Zuzana Poláková: Archaeological Finds of Clay Pipes from Regions of Gemer-Malohont and Novohrad / Archeologické nálezy keramických fajok z Gemera-Malohontu a Novohradu
 • Pavol Paterka: Fajky v zbierke Podunajského múzea v Komárne
 • Jakub Puziuk: Modern pipes uncovered in archeological research in Cracow
 • Marián Samuel: Nález fajky s motívom ryby z výskumu Bratislavského hradu
 • Marek Vojteček –Mário Bielich – Adrián Nemergut: Clay pipes from Čierne, district Čadca
 • Martin Vyšohlíd: Odraz válečných konfliktů s osmanskou říší v produkci středoevropských dýmek 18. století
 • Mário Žáčik: New finds of clay pipes from Tribeč muzeum in Topolčany, district Topolčany

sav1sav3

 

 

 

 

nf1