Súťaž o najlepšiu fotku IPSD 2016

Prezident CIPC p. Cornelius C.N. Crans zaviedol na stránke CIPC milú tradíciu,  súťaž o najkrajšiu fotografiu vytvorenú v deň Medzinárodného dňa fajčenia fajky.

Vyhodnotenie prvého ročníka stiahnuť (6)tejto súťaže prebehne počas Európskeho šampionátu v Nitre. O výsledku súťaže môže rozhodnúť každý zo zúčastnených súťažiacich, ktorí dostane pri zaregistrovaní sa na súťaž hlasovací lístok, na ktorom označí číslo najkrajšej vystavenej fotografie a hlasovací lístok vhodí do pripravenej urny.

Výsledok hlasovania bude oznámený počas záverečného vyhodnocovania výsledkov Majstrovstiev Európy v pomalom fajčení fajky.